Celní správa České republiky
Celní úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 4463
762 34 Zlín
V Zlíně 30. 9. 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Zlínský kraj

Opět se pašovalo, ve Zlínském kraji celníci zajistili nezdaněné cigarety, ale i lihoviny a víno

Září bylo pro zlínské celníky měsícem, ve kterém odhalili nelegální přepravu desetitisíců kusů cigaret a zajistili několik tisíc litrů nezdaněných lihovin a vína.

V první polovině září prováděli pracovníci Celního úřadu pro Zlínský kraj kontrolu přepravy vybraných výrobků na železnici.  V mezinárodním rychlíku Polonia jedoucím z polské Varšavy přes Bohumín a Břeclav do Vídně byly na policích určených k uložení objemných zavazadel nalezeny dva cestovní kufry. Hlídka nejprve vyzvala cestující, ale ani po opětovné výzvě se k uvedeným zavazadlům nikdo z přítomných nehlásil. Celníci po otevření zjistili, že kufry obsahují větší množství tabákových výrobků. Cigarety proto zajistili a převezli na služebnu. Po následném přepočítání se jednalo o 120 kartonů, tedy 24 tisíc kusů cigaret značky Winston opatřených tabákovou nálepkou Běloruska. Předběžný únik na cle a dani byl vyčíslen na více než 70 tisíc korun.

V průběhu minulého týdne se v rámci kontrolní akce, na kterou byla přizvána také Státní zemědělská a potravinářská inspekce, zaměřili zlínští celníci na podnikatelský subjekt provozující daňový sklad.  V tomto případě byly v přilehlých prostorách k řádně povolenému daňovému skladu nalezeny čtyři palety lihovin o objemu balení 0,04 litru, u kterých nebylo prokázáno jejich zdanění. Jednalo se o 43 500 kusů lahviček (tzv. panáků) obchodního označení VODKA MORAVSKÁ, TUZEMÁK MORAVSKÝ A TRNKA MORAVSKÁ v celkovém objemu 1740 litrů.  Zboží bylo zajištěno a případ se dále šetří. Možný daňový únik na spotřební dani z lihu byl vypočítán na téměř 186 tisíc korun.

Při silniční kontrole u obce Hulín na Kroměřížsku zastavila hlídka mobilního dohledu dodávkové vozidlo české imatrikulace, které přepravovalo víno a míchané alkoholické nápoje z ovocného vína určené k dalšímu prodeji. Na výzvu k předložení dokladů vztahujících se k přepravovaným vybraným výrobkům nebyl řidič schopen předložit žádný doklad, který by prokazoval jejich  zdanění, dopravu nebo prodej.
Jednalo se o více než  3 tisíce litrů vína, a to červeného i bílého, v maloobchodním balení. Zboží bylo proto zajištěno a uskladněno ve skladu celního úřadu, který případ dále šetří.


Seznam obrázků


 
por. Bc. Patricie Valentová
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Zlínský kraj 
tel: +420 577 054 295
mobil: +420 724 431 118
fax: +420 577 054 209
e-mail: p.valentova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: