Celní správa České republiky
Celní úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 4463
760 01 Zlín
V Zlíně 31. 10. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Zlínský kraj

Kontrolní akce zaměřená na dodržování povinností dle zákona o zaměstnanosti

​Zlínští celníci odhalili ve spolupráci s příslušníky cizinecké policie během kontrolní činnosti v Holešově 31 zahraničních zaměstnanců vykonávajících pracovní činnost v rozporu s platnými právními předpisy. Z tohoto počtu se jednalo o 11 občanů EU, u nichž zaměstnavatelé nesplnili zákonnou ohlašovací povinnost, dále 20 cizinců ze země, která není členem EU. U jedné protiprávně zaměstnávané osoby byl již v minulosti vysloven zákaz pobytu, dva zahraniční občané pobývali na území České republiky zcela nelegálně. Šestici zaměstnavatelů může být za výše uvedené jednaní, porušující platné právní předpisy, uložena pokuta ve výši až 10 milionů korun.


 
por. Mgr. Dušan Janiš
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Zlínský kraj
tel: +420 577 054 217
mobil: +420 724 431 118
fax: +420 577 054 209
e-mail: d.janis@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: