Celní správa České republiky
Celní úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 4463
762 34 Zlín
V Zlíně 7. 2. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Zlínský kraj

Celostátní akce zaměřená na dodržování povinností spočívající v používání platných dálničních kuponů

Celostátní akce zaměřená na dodržování povinností spočívající v používání platných dálničních kuponů, která v prvních únorových dnech proběhla i ve Zlínském regionu, přinesla výsledek v podobě 35 zjištěných provinilců, kteří si zákonnou povinnost nesplnili. Protiprávního jednání se dopustili opomenutím vylepení nového dálničního kupónu s vyznačeným rokem 2020, doplněného o registrační značku vozidla, případně neodstranili dálniční kupón z minulého roku.

Na pokutách bylo celkově uloženo 52 tisíc korun.


Seznam obrázků


 
por. Mgr. Dušan Janiš
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Zlínský kraj
tel: +420 577 054 217
mobil: +420 724 431 118
fax: +420 577 054 209
e-mail: d.janis@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: