CZ EN Translate
Menu

Oznámení hospodářským subjektům ze dne 26. října 2013

        Dne 26. října 2013 bylo v Úředním věstníku EU č. C 312 zveřejněno „Oznámení hospodářským subjektům – Nové kolo žádostí o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro některé průmyslové a zemědělské výrobky“.

        Tímto oznámením se hospodářským subjektům oznamuje, že Komise obdržela žádosti o pozastavení všeobecných cel a o autonomní celní kvóty pro červencové kolo roku 2014 (k 1. 7. 2014). Seznam výrobků, kterých se žádosti o pozastavení cla týkají, je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise:

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=en).

        Dále toto oznámení hospodářským subjektům sděluje, že námitky proti podaným žádostem o pozastavení cla musí Komise obdržet prostřednictvím vnitrostátních orgánů (v ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Generální ředitelství cel) nejpozději do 9. prosince 2013. Termín stanovený příslušnými orgány ČR pro podání námitky vůči novým žádostem o pozastavení cla a vůči navrženým změnám k platným celním suspenzím a kvótám je nejpozději do 27. 11. 2013.

 
Stránka byla publikována dne: 08.11.2013

Skočit na začátek stránky