CZ EN Translate
Menu

Oznámení hospodářským subjektům

        Dne 26. října 2016 bylo v Úředním věstníku EU č. C 394 zveřejněno „Oznámení hospodářským subjektům – Nové kolo žádostí o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro některé průmyslové a zemědělské výrobky".

        Tímto oznámením se hospodářským subjektům oznamuje, že Komise obdržela žádosti o pozastavení všeobecných cel a o autonomní celní kvóty pro červencové kolo roku 2017. Seznam výrobků, kterých se žádosti o pozastavení cla týkají, je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise:

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=cs).

 

        Dále toto oznámení hospodářským subjektům sděluje, že námitky proti podaným žádostem o pozastavení cla musí Komise obdržet prostřednictvím vnitrostátních orgánů (v ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Generální ředitelství cel) nejpozději do 16. prosince 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 02.11.2016

Skočit na začátek stránky