CZ EN Translate
Menu

Upozornění na blížící se konec možnosti podat námitky

        Upozornění na blížící se konec možnosti pro hospodářské subjekty podat námitky proti podaným žádostem o pozastavení cla. Námitky musí Komise obdržet prostřednictvím vnitrostátních orgánů (v ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Generální ředitelství cel) nejpozději do 15. června 2018.

         Uvedené bylo uveřejněno v „Oznámení hospodářským subjektům – Nové kolo žádostí o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro některé průmyslové a zemědělské výrobky", které bylo publikováno v Úředním věstníku EU č. C 135

         Tímto oznámením bylo hospodářským subjektům sděleno, že Komise obdržela žádosti o pozastavení všeobecných cel a o autonomní celní kvóty pro lednové kolo roku 2019. Seznam výrobků, kterých se žádosti o pozastavení cla týkají, je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise:

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=cs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 05.06.2018

Skočit na začátek stránky