CZ EN Translate
Menu

Nový formulář pro žádost o povolení zvláštního celního režimu

​Pod záložkou Formuláře online byl zveřejněn elektronický formulář Žádost o povolení zvláštního celního režimu, prostřednictvím kterého lze podávat žádosti o povolení pro použití režimu aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, režimu dočasného použití a režimu konečného užití a o povolení pro provozování zařízení pro uskladnění zboží v celním skladu.

Formulář vychází z obecných požadavků na údaje uvedených v příloze A nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, v platném znění, a z formátů a kódů obecných požadavků na údaje uvedených v příloze A prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění.


Stránka byla publikována dne: 01.07.2019