​Nařízení Rady (EU) 2019/2197 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (publikováno v Úředním věstníku EU č. L 335/2019).


 
Stránka byla publikována dne: 10. 1. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: