CZ EN Translate
Menu

Poslední aktuální nařízení Rady pro pozastavení všeobecných cel platné od 1. 1. 2012

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1344/2011 ze dne 19. prosince 2011 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty, produkty rybolovu a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (ES) č. 1255/96 (publikováno v Úředním věstníku EU č. L 349 dne 31. prosince 2011).


Stránka byla publikována dne: 02.01.2012

Skočit na začátek stránky