NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 2018/2069 ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (publikováno v Úředním věstníku EU č. L 331/2018).

 

 

 

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 2. 1. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: