CZ EN Translate
Menu

 Základní informace k EORI

 

Každý hospodářský subjekt, který obchoduje se třetími zeměmi, je povinen se zaregistrovat do tzv. Rejstříku hospodářských subjektů (dále jen „rejstřík EORI“). V rámci této registrace pověřené státní orgány členských zemí Evropské unie přidělují tzv. číslo EORI. V České republice je pověřeným státním orgánem Celní správa ČR. Číslo EORI je pro hospodářský subjekt jedinečným identifikátorem ve styku s celními správami členských států Unie v oblastech, které pokrývá celní legislativa.

Další informace naleznete na stránkách e-Customs v sekci EORI

UPOZORNĚNÍ na zneužití nabídky na podávání informací ve věci registrace subjektů do rejstříku EORI v souvislosti s nabídkou placené registrace do tzv. Internetového obchodního rejstříku střední Evropy​​

Skočit na začátek stránky