Přihlásit

 Příručka pro vyplňování JSD verze 14 - platná od 1. 1. 2013

​Část A - Úvod
Část B - Vývoz
Část C - Dovoz
Část E - Přílohy