CZ EN Translate
Menu

 UCC a jeho prováděcí předpisy

​UPOZORNĚNÍ - Zde uveřejněné právní předpisy slouží pouze pro informaci. Právně závazné právní předpisy Evropských společenství a Evropské unie jsou dostupné na http://eur-lex.europa.eu. Vždy se v přehledu změn předpisu snažte najít  konsolidované (úplné) znění.

Celní kodex Unie (UCC)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 269 dne 10.10.2013.

Text nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013: verze CZ verze EN verze DE verze FR verze SK verze PL

Delegovaný akt (UCC DA)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 343 dne 29.12.2015.

Text nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446: verze CZ verze EN verze DE verze FR verze SK verze PL

Implementovaný akt (UCC IA)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 343 dne 29.12.2015.

Text prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447: verze CZ verze EN verze DE verze FR verze SK verze PL 

Přechodný delegovaný akt (UCC TDA)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

Text prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/341: verze CZ verze EN verze DE verze FR verze SK verze PL

Opravy a změny UCC, UCC DA, UCC IA a UCC TDA

1. Oprava UCC - Úřední věstník EU L 287 ze dne 29. 10. 2013: verze CZ verze EN verze DE verze FR verze SK verze PL

2. Oprava UCC DA a UCC IA - Úřední věstník EU L 87 ze dne 2. 4. 2016: verze CZ verze EN verze DE verze FR verze SK verze PL

3. Oprava/změna UCC DA - nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/651 - Úřední věstník EU L 111 ze dne 27. 4. 2016: verze CZ verze EN verze DE verze FR verze SK verze PL

4. Oprava/změna UCC TDA - nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/698 - Úřední věstník EU L 121 ze dne 11. 5. 2016: verze CZ verze EN verze DE verze FR verze SK verze PL

5. Oprava UCC - Úřední věstník EU L 267 ze dne 30. 9. 2016: oprava CZ verze

6. Změna UCC - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2339 - Úřední věstník EU L 354 ze dne 23. 12. 2016: verze CZ verze EN verze DE verze FR verze SK verze PL

7. Oprava UCC DA - Úřední věstník EU L 101 ze dne 13. 4. 2017: verze CZ

8. Oprava UCC IA - Úřední věstník EU L 101 ze dne 13. 4. 2017: verze CZ

9. Oprava UCC TDA - Úřední věstník EU L 101 ze dne 13. 4. 2017: verze CZ

10. Změna UCC IA - prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/989 - Úřední věstník EU L 149 ze dne 13. 6. 2017: verze CZ verze EN verze DE verze FR verze SK verze PL

11. Změna UCC IA - prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/604 - Úřední věstník EU L 101 ze dne 20. 4. 2018: verze CZ verze EN verze DE verze FR verze SK verze PL

12. Změna UCC DA - nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1063 - Úřední věstník EU L 192 ze dne 30. 7. 2018: verze CZ verze EN verze DE verze FR verze SK verze PL

13. Změna UCC DA - nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1118 - Úřední věstník EU L 204 ze dne 13. 8. 2018: verze CZ verze EN verze DE verze FR verze SK verze PL

Skočit na začátek stránky