Od 7.9.2015 je možné používat pro žádost o elektronickou komunikaci se systémy celní  správy elektronický formulář aplikace form server. Formulář je možné použít pro:
  • podání žádosti podepsané platným elektronickým podpisem na datovou schránku celního úřadu;
  • podání žádosti podepsané platným elektronickým podpisem na e-podatelnu celního úřadu; 
  • podání  žádosti bez platného elektronického podpisu na epodatelnu celního úřadu ( podmínkou právních účinků tohoto podání jeho potvrzení nebo doplnění do 5 dnů u celního úřadu jedním ze způsobů dle věty první § 37 odst.4 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů);
  • tisk vyplněného  formuláře pro podání žádosti podatelně celního úřadu.
 
K formuláři přistupujte prostřednictvím tohoto odkazu.

 
Stránka byla publikována dne: 7. 9. 2015
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: