CZ EN Translate
Menu

Oznámení k souborným jistotám zajištěných závazkem ručitele Sberbank CZ

Na základě Oznámení České národní banky o neschopnosti Sberbank CZ, a.s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek nebude již nadále Celní správa České republiky v souladu s čl. 94 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „UCC“), přijímat souborné jistoty, které jsou zajištěny závazkem ručitele Sberbank CZ, a.s., jelikož není možné zaručit, že částka dovozního cla odpovídající celnímu dluhu a jiné poplatky budou ve stanovené lhůtě uhrazeny. Bude-li takováto souborná jistota předložena při celním řízení, bude aplikován čl. 97 UCC.

 


Stránka byla publikována dne: 11.04.2022

Skočit na začátek stránky