CZ EN Translate
Menu

Aktualizace způsobu prověřování bezdlužností ručitele - jistoty za celní dluh

Celní správa České republiky v současné době testuje automatizovanou výměnu dat s některými zdravotními pojišťovnami. V souvislosti s tímto testováním, které má do budoucna ulehčit administrativu jak státní správě, tak i veřejnosti, lze očekávat, že orgány celní správy nebudou vždy vyžadovat potvrzení o stavu nedoplatků (bezdlužností) dle § 29 odst. 2 písm. b) zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon (dále jen „celní zákon“) od všech zdravotních pojišťoven, jelikož budou některé bezdlužnosti celním orgánům k dispozici z vlastní činnosti. Po ukončení testování budou některé zdravotní pojišťovny zpracovávány automatizovaně a subjekty tak nebudou tyto bezdlužnosti povinny předkládat. O plném nasazení s uvedením konkrétních pojišťoven bude veřejnost bezodkladně informována na webových stránkách Celní správy České republiky. 


Stránka byla publikována dne: 04.05.2023

Skočit na začátek stránky