​Od 16.4.2018 je umožněno podávat žádost o povolení souborné jistoty /povolení zproštění povinnosti poskytnout jistotu pro účely zajištění celního dluhu i prostřednictvím online formuláře (inteligentní formulář ZFO).

Formulář je k dispozici v sekci Formuláře online.

Obecné informace o zajištění celního dluhu jsou aktualizovány v sekci CLO - Celní řízení - Zajištění celního dluhu, kde jsou také dostupné informace k samotné žádosti, nezbytných podkladech, vysvětlivkám k formuláři, atd.

  


 
Stránka byla publikována dne: 16. 4. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: