​Dne bylo v Úředním věstníku EU č. L 174 zveřejněno rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim č. 2/2015, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 a to ve smyslu doplnění jazykových poznámek v příloze B1 a B6, hlavě III dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu a ve smyslu změn tiskopisů uvedených v přílohách C1, C2, C4, C5 a C6 dodatku III Úmluvy o společném tranzitním režimu Toto rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim nabylo účinnosti dnem přístupu Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k Úmluvě o společném tranzitním režimu, tj. k 1. 7. 2015.

Podrobné informace o změnách záručních listin a osvědčení naleznete v přiložené informaci2015_07_03_sdeleni_na_internet CS ČR.pdf


 
Stránka byla publikována dne: 3. 7. 2015
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: