CZ EN Translate
Menu

Odložení přístupu Turecka k Úmluvám

V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím, zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 226 ze dne 13. 8. 1987, v platném znění (dále jen „Úmluva o společném tranzitním režimu“), a Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 134 ze dne 22. 5. 1987, v platném znění, Vám sdělujeme následující.

Chorvatsko dne 30. 5. 2012 uložilo v souladu s článkem 15a Úmluvy o společném tranzitním režimu a čl. 11a Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku listinu o přistoupení u Generálního sekretariátu Rady EU. V souladu s těmito články Chorvatsko splnilo veškeré požadavky a stane se smluvní stranou těchto úmluv k 1. 7. 2012.

Turecko oznámilo Evropské komisi, že vzhledem k legislativním a technickým problémům uložení listiny o přistoupení odkládá. Předpokládá se, že Turecko přistoupí k těmto úmluvám v listopadu 2012. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Bližší informace naleznete v přiložené informaci a v sekci Clo/Celní řízení v části Tranzit


Stránka byla publikována dne: 07.06.2012

Skočit na začátek stránky