​Na základě organizační změny u KCÚ pro Jihočeský kraj, došlo ke změně evidenčního čísla celního úřadu záruky z CZ520101 na CZ520009. Organizační změna je platná od 1. 7. 2018. Tato skutečnost se dotýká veškeré komunikace s celním úřadem záruky.

V souladu s výše uvedeným, je nutno při registraci či změně sekundárního kódu záruky, jako evidenční číslo CÚ záruky uvádět CZ520009 (a nikoliv původní CZ520101). 


 
Stránka byla publikována dne: 9. 7. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: