CZ EN Translate
Menu

Přístup Chorvatska a Turecka k úmluvám ke dni 1. 7. 2012

Ke dni 1. 7. 2012 přistupuje Chortvatsko a Turecko k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím, zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 226 ze dne 13. 8. 1987, v platném znění (dále jen „Úmluva o společném tranzitním režimu“), a Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 134 ze dne 22. 5. 1987, v platném znění.

V této souvislosti bude nutné upravit stávající povolení ručitele a užívání jistot ve společném tranzitním režimu/tranzitnim režimu Společenství. Bližší informace naleznete v níže příložené informaci.

Informace pro veřejnost o přistoupení Chorvatska a Turecka k úmluvám ke dni 1. 7. 2012


Stránka byla publikována dne: 04.05.2012

Skočit na začátek stránky