CZ EN Translate
Menu

Prováděcí předpisy k Celnímu kodexu Unie

​Na webových stránkách celní správy v sekci CLO/Celní řízení byly zveřejněny schválené verze následujících prováděcích předpisů k celnímu kodexu Unie, které byly zveřejněny v Úředním věstníku EU č. L 343 dne 29.12.2015:

  1. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie,
  2. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

Stránka byla publikována dne: 04.01.2016

Skočit na začátek stránky