​Dne 28. 1. 2016 byl na internetových stránkách Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) http://www.unece.org/tir/news/280116.html zveřejněn seznam hraničních přechodů s Ruskou federací, které jsou určeny pro přepravu zboží v režimu tranzitu na podkladě karnetu TIR. Tento seznam je účinný od 14. 1. 2016.

Tento seznam je rovněž zveřejněn v části CLO/Celní řízení pod problematikou režimu tranzitu.

 


 
Stránka byla publikována dne: 2. 2. 2016
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: