V části CLO/CELNÍ ŘÍZENÍ byly zveřejněny nové vzory záručních listin, záručních dokladů a osvědčení pro jiné operace než režim tranzitu platné od 1. 7. 2011.


Vzory záručních listin, záručních dokladů a osvědčení platných od 1. 7. 2011:

Záruční listina jiné operace než režim tranzitu - jednotlivá jistota se záručními doklady
Záruční listina jiné operace než režim tranzitu - jednotlivá jistota
Záruční listina jiné operace než režim tranzitu - souborná jistota
Záruční doklad jednotlivé jistoty - jiné operace než režim tranzitu
Osvědčení o souborné jistotě - jiné operace než režim tranzitu

 
Stránka byla publikována dne: 27. 6. 2011
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: