V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky je nutné provést změny v záručních listinách a osvědčení u všech vydaných jistot v režimu tranzitu. Bližší informace naleznete v následující informaci. 

Informace o změnách v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Další informace naleznete v menu CLO/CELNÍ ŘÍZENÍ


 
Stránka byla publikována dne: 4. 6. 2013
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: