Přihlásit

Tranzit

 Změny v režimu tranzitu a prokazování celního statusu od 1. 5. 2016

​Dokument Evropské komise ke změnám v režimu tranzitu a prokazování celního statusu v souvislosti s nabytím účinnosti nového celního kodexu Unie a jeho prováděcích předpisů verze CZ verze EN verze DE verze FR verze PL verze SK

 Základní informace

​​Přeprava zboží v tranzitním režimu se uskutečňuje

Aktuální seznam oprávněných železničních podniků​ pro přepravu zboží po železnici využívající zjednodušení v tranzitním režimu v EU a zemích společného tranzitního režimu.

 

Další informace naleznete na stránkách e-Customs v sekci NCTS

 Příručky

​Příručky Evropské komise

Příručka pro tranzit platná od 1. 5. 2016

Příručka pro tranzit CS EN

Změna č. 1 - Celní status (celní manifest) CS EN

Změna č. 2 - Celní status (lodní deník rybolovu) CS EN

Změna č. 3 - Tranzit (používání kódů výsledků kontrol) CS EN

Změna č. 4 - Tranzit (ETD - elektronický přepravní doklad) EN

Příručka pro tranzit platná do 30. 4. 2016 CS EN DE FR SK

Příručky Evroské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN)

TIR Hanbook revize 10 EN