CZ EN Translate
Menu

Tranzit

 Změny v režimu tranzitu a prokazování celního statusu

​Dokument Evropské komise ke změnám v režimu tranzitu a prokazování celního statusu v souvislosti s nabytím účinnosti nového celního kodexu Unie a jeho prováděcích předpisů verze CZ verze EN verze DE verze FR verze PL verze SK

Přístup Ukrajiny k úmluvám ke dni 1. 10. 2022.pdf

 Základní informace

​​Přeprava zboží v tranzitním režimu se uskutečňuje

 Aktuální seznam oprávněných železničních podniků​  pro přepravu zboží po železnici využívající zjednodušení v tranzitním režimu v EU a zemích společného tranzitního režimu.

Aktualizace nového informati​zovaného tranzitního systému NCTS

​V souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu, bude elektronický tranzitní systém NCTS modernizován (tzv. fáze 5 NCTS). V ČR je plánované spuštění fáze 5 NCTS do provozu dne 3. 4. 2023.

Základní změny byly představeny na Smíšené pracovní skupině dne 8. 12. 2021 Prezentace_NCTS_SPS 8.12.2021

​Další informace naleznete na stránkách e-Customs v sekci NCTS

 Příručky

​Příručky Evropské komise

Příručka pro tranzit platná od 1. 5. 2016

Příručka pro tranzit CS EN

Změna č. 1 - Celní status (celní manifest) CS EN

Změna č. 2 - Celní status (lodní deník rybolovu) CS EN

Změna č. 3 - Tranzit (používání kódů výsledků kontrol) CS EN

Změna č. 4 - Tranzit (ETD - elektronický přepravní doklad)  CSEN

Změna č. 5 - Použití Mezinárodní databanky TIR (ITDB) CS EN

Změna č. 6 – Vymáhání a duplikáty T2L CS EN

Změna č. 8 – Zboží přepravované po železnici CS EN

 

Příručka pro tranzit platná do 30. 4. 2016 CS EN DE FR SK

Příručky Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN)

TIR Hanbook revize 11 EN

 Užitečné odkazy

​Internetové stránky Evropské komise - režim tranzitu

Internetové stránky EHK-OSN - karnet TIR

Skočit na začátek stránky