CZ EN Translate
Menu

 Obecné informace

​Na základě § 31 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SD") může zahraniční dopravce uskutečnit silniční přepravu zboží na/z/přes území České republiky pouze na základě platného vstupního povolení. Kontrolu oprávnění k mezinárodní silniční dopravě provádějí celní úřady (na základě § 38 odst. 1 zákona o SD) a orgány Policie České republiky (na základě § 37 zákona o SD).

Po vstupu České republiky do Evropské unie je možnost kontroly vstupních povolení kvůli ukončení kontrol na hraničních přechodech velmi omezená. Ke kontrolní činnosti tak dochází namátkově na celém území ČR v rámci provádění silničních kontrol a od roku 2014 rovněž v rámci celního řízení na celních úřadech.

Přepravy z/do třetích států jsou regulovány mezinárodními dohodami o silniční dopravě (dohody CEMT nebo bilaterální dohody uzavřené Českou republikou s příslušnou třetí zemí). Ve většině případů tyto dohody slouží jako nástroj pro stejné podmínky přístupu dopravců smluvních stran na trh. Nedílnou součástí férovosti je zajistit zhruba stejný podíl dopravců na přepravách, což se děje i prostřednictvím výměn povolení.

S účinností od 1. 3. 2018 Celní správa ČR nově kontroluje platnost vstupních povolení pro zahraniční dopravce i u silničních přeprav zahajovaných v rámci zjednodušených postupů.

S ohledem na skutečnost, že téměř 90 % zahájených přeprav zboží je prováděno v rámci zjednodušeného postupu schválený odesílatel a schválený vývozce, byli držitelé uvedených povolení požádáni o  spolupráci při provádění kontrol vstupních povolení u zahraničních dopravců, a to formou poskytnutí čísla vstupního povolení při podání tranzitního nebo vývozního celního prohlášení do předložených dokladů (pro účely těchto povolení byl zřízen nový kód 1041).

Celní správa ČR bude tyto informace využívat pro účely zaměření kontrol na zahraniční dopravce porušující platnou legislativu. Celní správa ČR ubezpečuje, že v žádném případě nebude blokovat nebo přerušovat či zastavovat použití daného zjednodušeného postupu. Poskytnuté informace od zahraničních přepravců nebudou mít vliv na provádění zjednodušeného postupu a budou použity výhradně pro účely přijetí dalších opatření vůči nekalým dopravcům.

  
  
  
  
Složka: Informace pro schválené odesílatele a schválené vývozce
  
28.02.2018 11:41
Skočit na začátek stránky