CZ EN Translate
Menu

Nařízení eIDAS

Update 12.9.2018 - změna harmonogramu nasazení kvalifikované pečetě a kvalifikovaného časového razítka. Nasazení na provozní prostředí proběhne ve středu 19.9.2018 v 8:00. Kvalifikovaná pečeť bude vystavena do pátku 14.9.2018.

Update 31.8. 2018 - Na stránkách CS je zveřejněná kvalifikovaná pečeť pro testovací prostředí, testovací ECRbrána začne používat pečeť k podepisování místo elektronické značky od 3.9. 2018 14:00.

 

eIDAS - je unijní nařízení č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Toto nařízení do českého právního řádu adaptuje zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

V případě zájmu o detailní informace ohledně problematiky eIDAS navštivte stránky Ministerstva vnitra.

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-formatum-zarucenych-elektronickych-podpisu-a-zarucenych-elektronickych-peceti-pro-subjekty-verejneho-sektoru.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D

 

V souladu s tímto zákonem musí Celní správa ČR nejpozději do 19.9. 2018 upravit způsob komunikace na ECR bráně. Úpravy se týkají pouze změn u odchozích zpráv z CS:

1) Všechny odchozí zprávy z CS budou opatřeny "kvalifikovanou elektronickou pečetí".

2) Všechny odchozí zprávy z CS budou opatřeny "kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem".

 

Implementace výše uvedených změn nebude vyžadovat změnu ECR Obálky, pouze se využije již existující funkcionalita, která dosud nebyla v rámci ECR Obálky 3.0 využívána.

Kvalifikovaná elektronická pečeť nahradí v současné době používanou kvalifikovanou elektronickou značku, přičemž formát elektronického podpisu zůstává beze změny. Kvalifikované elektronické časové razítko bude uvedeno v části UnsignedSignatureProperties (dle specifikace XAdES-T, viz ETSI TS 101 903 V 1.4.1).

 

Implementace elektronických časových razítek u zpráv zasílaných od deklarantské veřejnosti směrem do CS zůstává nepovinná a je na jednotlivých subjektech zda budou posílat zprávy do CS opatřené elektronickým časovým razítkem nebo bez nich. To znamená, že na zprávy zasílané od deklarantské veřejnosti směrem do CS nemají výše uvedené změny žádný vliv. Zprávy mohou být posílány ve stávající podobě a budou v CS korektně zpracované.

 

Harmonogram nasazení úprav:

1.8. 2018 - Odchozí zprávy z testovacího prostředí ECR brány budou doplněny o kvalifikované elektronické časové razítko.

3.9. 2018 - Odchozí zprávy z testovacího prostředí ECR brány budou opatřeny kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

17.9. 2018  19.9.2018- Odchozí zprávy z provozního prostředí ECR brány budou opatřeny kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

 

Termín nasazení kvalifikované elektronické pečeti na testovací prostředí (3.9) je zatím orientační a bude v průběhu srpna upřesněn.

 

V případě využití oficiálního XSD pro XAdES a jeho správné implementace v deklarantském SW, by nemělo dojít k žádnému problému při přijímání zpráv z CS opatřených kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Přesto prosíme o včasné otestování deklarantských SW, které zajistí hladký průběh přechodu při spuštění změn v ostrém provozu.

Stránka byla publikována dne: 12.09.2018 14:29
Skočit na začátek stránky