CZ EN Translate
Menu

ECR obálka

 

ECR brána je systém, který od roku 2002 slouží ke komunikaci celní správy s externími subjekty (převážně s deklaranty). Zajišťuje příjem a odesílání zpráv a další společné funkce pro zabezpečení komunikace (el. podpis, šifrování, autentizaci komunikující protistrany). Systém byl průběžně rozšiřován a modernizován, aby pružně reagoval na potřeby Celní správy.

K jeho poslední zásadní modernizaci dochází v průběhu let 2015 - 2016 s cílem vyhovět novým legislativním požadavkům a navýšit přenosovou kapacitu.  

Tato modernizace ECR brány sebou přináší i novou verzi ECR obálky, která rozšiřuje nabízené funkce pro deklarantskou veřejnost. ECR obálka zapouzdřuje všechny vyměňované zprávy a navíc nese informace o přenášené zprávě, které jsou důležité pro její správné nasměrování na serverovou aplikaci, ověření zabezpečení a pro sledování jejího toku systémem.

V současné době je v provozu ECR obálka verze 2.0. Proces moderizace ECR obálky bude zahrnovat přechodné období, během kterého bude možno i nadále používat stávající verzi ECR obálky 2.0 bez jakýchkoliv změn, nelze v ní však samozřejmě využívat nově nabízené funkce.

 

Harmonogram nasazení ECR Oblálky 3.0:

 

25.4. 2016 - povolena komunikace v ECR obálce 3.0 na testovacím prostředí ve všech doménách CS. ECR Obálka 2.0 bude i nadále podporována.

 

1.6. 2016 - povolena komunikace v ECR Obálce 3.0 na provozním prostředí ve všech doménách CS. ECR Obálka 2.0 bude i nadále podporována. Bude platit pravidlo, že pro každý obchodní případ (např. konkrétní celní deklaraci) bude zachována komunikace v té verzi ECR obálky, ve které byla komunikace ze strany deklaranta zahájena. Toto pravidlo umožňuje přechodné období pro deklaranty respektive výrobce SW. Stávající SW tak bude moci fungovat i dále, bez jakékoliv změny. Zároveň bude umožněn i provoz nových verzí SW, které již budou komunikaci zahajovat výhradně s pomocí ECR obálky 3.0, ale budou podporovat souběžný příjem zpráv ve formátu ECR obálky 3.0 tak ještě i 2.0 (to je nutné proto, že mohou i nadále přicházet zprávy z dříve otevřených komunikačních scénářů, které byly zahájeny ještě se starší verzí ECR obálky).

 

31. 01. 2017 (8.11. 2016) - ukončení podpory ECR Obálky 2.0. Pokud byla před tímto termínem zahájena komunikace v ECR obálce 2.0, bude automaticky od tohoto dne pokračovat ve verzi 3.0.

 

11.10. 2016  (aktualizace) - Termín ukončení podpory ECR Obálky 2.0 se mění z 8. 11. 2016 na 31. 01. 2017. Do 30. 01. 2017 bude tedy možné nadále posílat zprávy v ECR Obálce 2.0 i v ECR Obálce 3.0.

Od 31. 01. 2017 bude CS přijímat již pouze zprávy v ECR obálce 3.0, zprávy ve starém formátu budou odmítnuty.

Dokumentace obálky 3.0:

 

 

 

 

 

Stránka byla publikována dne: 25.05.2017 9:28
Skočit na začátek stránky