CZ EN Translate
Menu

Uvádění informací o povoleních CITES (MPO, ČBÚ a SZIF) do kolonky 44 CP ve vývozu.

S ohledem na nasazení nové verze systému ECS, žádáme vývozce exemplářů CITES, držitele licencí a povolení vydávané Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Českým báňským úřadem (ČBÚ) a Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) o uvádění následujících doplňujících údajů do kolonky 44 CP.

Povolení CITES

1)      Označení položky licence – tato kolonka identifikuje konkrétní položku povolení CITES. V současné době jsou položky v papírové podobě označovány následujícím způsobem. První položka je vždy na hlavní straně povolení CITES a je bez označení. Další položky jsou již na samostatných listech povolení CITES, a jsou označeny 1 - A, B, C  2 - A, B, C atd. Do celního prohlášení je však nezbytné uvést položku ve tvaru, který podporuje vnitřní systém povolení CITES, viz převodní tabulka.

 

Permit CITESOznačení na tištěném pemitu CITESJak uvádět do kolonky 44 celního prohlášení
První strana bez označení A
První odpisový listAB
První odpisový listBC
První odpisový listCD
Druhý odpisový listAE
Druhý odpisový listBF
Druhý odpisový listCG
Třetí odpisový listAH
Třetí odpisový listBI
Třetí odpisový listCJ
Čtvrtý odpisový listAK
Čtvrtý odpisový listBL
Čtvrtý odpisový listCM
Pátý odpisový listAN
Pátý odpisový listBO
Pátý odpisový listCP
Šestý odpisový listAQ
Šestý odpisový listBR
Šestý odpisový listCS
Sedmý odpisový listAT
Sedmý odpisový listBU
Sedmý odpisový listCV
Osmý odpisový listAW
Osmý odpisový listBX
Osmý odpisový listCY
Devátý odpisový listAZ

 

Pro ilustraci uvádíme následující příklady.

U povolení CITES, které má pouze jednu položku se do kolonky 44 CP uvede pod „Označení položky licence" písmeno „A". 

U povolení CITES, které má dvě položky se pro označení první položky použije písmeno „A"
a pro druhou položku písmeno „B" (na papírovém povolení CITES je položka uvedena na listu
č. 1 pod položkou A).

 

2)      Odpisová MJ – jedná se o kolonku, kde se eviduje odpisová měrná jednotka (MJ) a množství zboží v MJ. Při vyplňování odpisové MJ se vybere z dostupného číselníku měrná jednotka odpovídající povolení CITES. Měrná jednotka musí odpovídat měrné jednotce uvedené v povolení CITES. Následně se uvede počet odpisovaných měrných jednotek tak, jak je skutečně vyváženo.

 

Licence / povolení MPO, ČBÚ a SZIF

Vyplňování odpisových množstvích, měrných jednotek a položek se u těchto dokladů použije obdobně. Jen v případě položek se uvede konkrétní číslo položky.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní provoz, který se bude nadále rozšiřovat, žádáme všechny vývozce, kteří používají povolení CITES nebo licence a povolení dalších institucí jako je MPO, ČBÚ nebo SZIF aby pečlivě vyplňovali výše uvedené kolonky u každého takového vývozu.


Stránka byla publikována dne: 03.12.2015

Skočit na začátek stránky