CZ EN Translate
Menu

Elektronický podpis

 Elektronický podpis - základní informace

Elektronický podpis (certifikát) se použije při každé elektronické komunikaci mezi Celní správou ČR a deklarantskou veřejností systémů e-Customs. Používají se certifikáty, které jsou vydány akreditovanou certifikační autoritou podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu (I.CA - První certifikační autorita a.s., PostSignum a eidentity a.s.).

Odesílatel zprávy povinně podepisuje privátní částí svého kvalifikovaného certifikátu.
Odesílatel zprávy nepovinně šifruje veřejnou částí komerčního certifikátu příjemce zprávy.

Při elektronické komunikaci prostřednictvím aplikace Web klient NCTS/ECS se podepisují jen zprávy, které posílá deklarant celní správě (certifikátem deklaranta), tudíž níže uvedené certifikáty Celní správy ČR deklarant nemusí mít nainstalovány na své stanici (PC).

Dle stanovení Ministerstva vnitra musejí být kvalifikované certifikáty od 1.1.2010 vydávané s podporou algoritmu SHA-2 a minimální přípustné délky kryptografického klíče pro algoritmus RSA je 2048 bitů.

Vlastní certifikáty Celní správy ČR naleznete na níže uvedeném odkazu.

​​

​​
Skočit na začátek stránky