CZ EN Translate
Menu

Systém záruk

 Organizační změna - změna elektronické komunikace s CÚ záruky

​Dovolujeme si Vás informovat, že na základě organizační změny u KCÚ pro Jihočeský kraj, došlo ke změně evidenčního čísla celního úřadu záruky z CZ520009 na CZ520101. Tato skutečnost se dotýká veškeré elektronické komunikace s celním úřadem záruky.

V souladu s výše uvedeným, je nutno při registraci či změně sekundárního kódu záruky, jako evidenční číslo CÚ záruky uvádět CZ520101 (a nikoliv původní CZ520009). 

 Základní informace

Na těchto stránkách naleznete informace k informačnímu systému pro evidenci a monitorování jistot pro zajištění celního dluhu a zajištění spotřební daně (sytém Guarantee Management System, zkr. GMS).  
Informace k zajištění celního dluhu, druzích jistot, postupu pro získání příslušných povolení naleznete na stránkách Zajištění celního dluhu v sekci Clo/Celnířízení.

Systém GMS je podpůrným informačním systémem pro celně deklarační systémy (ICS/AIS, NCTS/ECS) a pro systémy evidence vnitrostátních daní (SPD) umožňující zejména:
  • evidenci a správu povolených jistot / záruk v celém jejich životním cyklu, jejich čerpání a monitoring
  • evidenci a správu ručitelských závazků a závazků vyplývajících ze snížené výše souborné jistoty / zproštění povinnosti poskytnout jistotu

Pro účely monitoringu čerpání souborných a jednotlivých jistot a správu přístupových kódů je umožněn deklarantské veřejnosti dálkový přístup prostřednictvím web klienta NCTS/ECS dostupného po získání povolení elektronické komunikace. Přístup a další informace k Web klientu NCTS / ECS jsou uvedeny níže v sekci Pomůcky pro deklarantskou veřejnost. 

 

 Pomůcky pro deklarantskou veřejnost

 Technické informace

Skočit na začátek stránky