CZ EN Translate
Menu

e-Dovoz (část ICS a část AIS)

 Základní údaje o projektu

 

ICS (Import Control System) je společný projekt EU pro vstupní operace a dovozní celní režimy. Je založen na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a členskými státy projektu.
Celní správa ČR rozdělila tento projekt na 2 etapy:
1. etapa (ICS), obsahující vstupní operace, byla uvedena do provozu 1.7.2009.
2. etapa (AIS), obsahující eCP, byla uvedena do provozu 1.11.2010.
3. Prohlížeč xml zprávy o propuštění zboží je umístěn na:
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/tisk-rozhodnuti-o-propusteni-zbozi.aspx 
4. Podmínky a pravidla jsou nově k dispozici pouze v části "Dokumentace pro výrobce SW".

 Kontakty

Skočit na začátek stránky