CZ EN Translate
Menu

Legislativní základ

Status AEO je upraven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o oddíl 4, články 38 a 39.  

Proces  řízení o udělení povolení AEO je upraven nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, ve znění pozdějších předpisů a dále prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví celní kodex Unie.
V textech umístěných na těchto internetových stránkách je pro přehlednost uváděn vždy přímo odkaz na novelizovaná  znění uvedených právních předpisů v platném znění.  

Stránka byla publikována dne: 16.05.2016 9:07
Skočit na začátek stránky