CZ EN Translate
Menu

Dotazník se sebehodnocením

Evropská komise vytvořila jednotný dotazník se sebehodnocením určený pro žadatele o status oprávněného hospodářského subjektu (dále jen „AEO“), který je používán ve všech členských státech EU.

Dotazník se sebehodnocením je dostupný také na stránkách Evropské komise v anglickém jazyce a jazykových mutacích určených pro jednotlivé členské státy EU (oficiální překlad).

V případě nejasností nebo požadavku na vysvětlení obsahu dotazníku se sebehodnocením je možno kontaktovat správní orgán příslušný k řízení o vydání povolení AEO, tj. Celní úřad pro Jihočeský kraj, a to buďto e-mailem na adresu podatelny (podatelna520000@cs.mfcr.cz) nebo telefonicky na číslech 386 714 211 nebo datovou schránkou (datová schránka: jz5nz4j).

 

V souladu s ustanovením článku 26 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, je žadatel o status AEO povinen spolu s žádostí předložit dotazník se sebehodnocením, který celní orgány dají k dispozici.

 

Pokyny k vyplnění dotazníku se sebehodnocením:

Pro účely řízení o vydání povolení AEO vypracuje žadatel vlastní hodnocení formou zpracování odpovědí v dotazníku se sebehodnocením. Vyplněný dotazník zašle žadatel prostřednictvím Trader Portálu eAEO jako přílohu formuláře žádosti o vydání povolení AEO.

Řádně vyplněný dotazník se sebehodnocením významně urychluje a zjednodušuje celé řízení o žádosti AEO. Žadateli umožňuje získat celkový obraz o rozsahu a způsobu prověřování jednotlivých kritérií a celním orgánům slouží jako podklad pro získání základních informací o relevantních postupech žadatele a jako podklad pro přípravu na provedení prověření stanovených kritérií při návštěvě sídla / provozovny žadatele. Řádně vyplněný dotazník významně urychlí proces řízení o udělení statusu AEO.

Dotazník se sebehodnocením
Dotazník se sebehodnocením
Vysvětlivky k dotazníku se sebehodnocením AEO 

​ 

Odkaz na stránky Evropské komise, které jsou věnovány tématu Oprávněný hospodářský subjekt.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm

 

Stránka byla publikována dne: 28.04.2022 8:08
Skočit na začátek stránky