CZ EN Translate
Menu

Přídavné kódy S172 a S635 pro minerální oleje

1. 1. 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 382/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon 382/2015"). V souladu se zákonem 382/2015 byly do databáze TARIC CZ integrovány nové přídavné kódy S172 a S635 pro výpočet spotřební daně.

S172 - Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 písm. a) zákona splňující kritéria udržitelnosti biopaliv, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů

Sazba spotřební daně: 4 590 Kč/1 000 l

Čísla HS: 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 3826

S635 - Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. o) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

Sazba spotřební daně: 10 950 Kč/ 1 000l

Podpoložka KN: 2710 19 43

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 08.01.2016

Skočit na začátek stránky