CZ EN Translate
Menu

Certifikát XXXX je neplatný pro danou zemi odeslání

Ode dne 1.10.2020 je nasazena úprava webové služby TARIC CZ (aplikace TARIC CZ a e-Dovoz), která blokuje podání celního prohlášení v případě uvedení některých certifikátů/předložených dokladů v případě, že jejich vyplnění je podmíněno určitou zemí odeslání.


Následující certifikáty/předložené doklady je možné uvést do celního prohlášení pouze v případě konkrétní země odeslání:

U088 – pouze u země odeslání Kanada (CA)
(U088: Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA)


U090 – pouze u země odeslání Švýcarsko (CH)
(U090: Průvodní osvědčení EUR.1 – průvodní osvědčení EUR-MED (pod podmínkou, že v kolonce 7 je poznámka „no cumulation applied“ označena křížkem), které udává původ v Evropském společenství v souvislosti s dohodou mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací)


U091 – pouze u země odeslání Švýcarsko (CH)
(U091: Prohlášení na faktuře – prohlášení na faktuře EUR-MED (pod podmínkou, že prohlášení obsahuje poznámku „no cumulation applied“), které udává původ v Evropském společenství v souvislosti s dohodou mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací)


Y021 – pouze u země odeslání Island (IS), Lichtenštejnsko (LI) a Norsko (NO)
(Y021: Žádost o preferenční zacházení dle dohody EHP)


Uvedení výše uvedených certifikátů/předložených dokladů do celního prohlášení spolu se zemí původu EU má za následek vyměření snížené preferenční sazby cla v souladu s jednotlivými preferenčními dohodami.
Možnost uplatnit preferenční sazbu cla na zboží původem v EU je možné pouze a jenom, pokud je zboží odesláno z jedné z výše uvedených zemí a je doprovázeno výše uvedenými doklady prokazujícími jeho preferenční původ v EU.


Stránka byla publikována dne: 30.09.2020

Skočit na začátek stránky