CZ EN Translate
Menu

Nařízení - kvóty

V níže uvedeném odkazu naleznete informace o aktuálním seznamu nařízení a rozhodnutí týkající se kvót - stav k 3.5.2013)

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/problematika-taricu/Stranky/kvoty.aspx


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 404/2013 ze dne 2. května 2013 o odchylkách od pravidel původu stanovených v příloze II Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, které se použijí v rámci kvót pro některé produkty z Peru (Úř. věst. L 121, 3. 5. 2013, s. 30-34)
 
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 405/2013 ze dne 2. května 2013 o otevření a správě celních kvót Unie pro zemědělské produkty pocházející z Peru (Úř. věst. L 121, 3. 5. 2013, s. 35-41)


Stránka byla publikována dne: 03.05.2013

Skočit na začátek stránky