CZ EN Translate
Menu

e-čit

 Aktualizace

 Elektronický český integrovaný tarif

​​

TŘÍDA I
ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

Poznámky ke třídě I
Poznámky ke kapitolám 01 - 05

 
TŘÍDA II
ROSTLINNÉ PRODUKTY

Poznámky ke třídě II
Poznámky ke kapitolám 06 - 14

TŘÍDA III
ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉJEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

Poznámky ke třídě III
Poznámky ke kapitole 15

TŘÍDA IV
VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY

Poznámky ke třídě IV
Poznámky ke kapitolám 16 - 24

 
TŘÍDA V
NEROSTNÉ PRODUKTY

Poznámky ke třídě V
Poznámky ke kapitolám 25 - 27

TŘÍDA VI
VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU NEBO PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ

Poznámky ke třídě VI
Poznámky ke kapitolám 28 - 38

TŘÍDA VII
PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ

Poznámky ke třídě VII
Poznámky ke kapitolám 39 - 40

TŘÍDA VIII
SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY, USNĚ, KOŽEŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV (JINÝCH NEŽ Z HOUSENEK BOURCE MORUŠOVÉHO)

Poznámky ke třídě VIII
Poznámky ke kapitolám 41 - 43

TŘÍDA IX
DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY; DŘEVĚNÉ UHLÍ; KOREK A KORKOVÉ VÝROBKY; VÝROBKY ZE SLÁMY, ESPARTA NEBO JINÝCH PLETACÍCH MATERIÁLŮ; KOŠÍKÁŘSKÉ A PROUTĚNÉ VÝROBKY

Poznámky ke třídě IX
Poznámky ke kapitolám 44 - 46

TŘÍDA X
BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR , KARTÓN NEBO LEPENKA (ODPAD A VÝMĚT); PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA  A VÝROBKY Z NICH

Poznámky ke třídě X
Poznámky ke kapitolám 47 - 49

TŘÍDA XI
TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY

Poznámky ke třídě XI
Poznámky ke kapitolám 50 - 63

TŘÍDA XII
OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DEŠTNÍKY, SLUNEČNÍKY, VYCHÁZKOVÉ HOLE, SEDACÍ HOLE, BIČE, JEZDECKÉ BIČÍKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; UPRAVENÁ PÉRA A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÉ KVĚTINY; VÝROBKY Z VLASŮ

Poznámky ke třídě XII
Poznámky ke kapitolám 64 - 67

TŘÍDA XIII
VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY

Poznámky ke třídě XIII
Poznámky ke kapitolám 68 - 70

TŘÍDA XIV
PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE

Poznámky ke třídě XIV
Poznámky ke kapitole 71

TŘÍDA XV
OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ

Poznámky ke třídě XV
Poznámky ke kapitolám 72 - 83

TŘÍDA XVI
STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM  A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ

Poznámky ke třídě XVI
Poznámky ke kapitolám 84 - 85

TŘÍDA XVII
VOZIDLA, LETADLA, PLAVIDLA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Poznámky ke třídě XVII
Poznámky ke kapitolám 86 - 89

TŘÍDA XVIII
OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; HODINY A HODINKY; HUDEBNÍ NÁSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poznámky ke třídě XVIII
Poznámky ke kapitolám 90 - 92

TŘÍDA XIX
ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poznámky ke třídě XIX
Poznámky ke kapitole 93

TŘÍDA XX
RŮZNÉ VÝROBKY

Poznámky ke třídě XX
Poznámky ke kapitolám 94 - 96

TŘÍDA XXI
UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI

Poznámky ke třídě XXI
Poznámky ke kapitolám 97 - 98

Skočit na začátek stránky