CZ EN Translate
Menu

EUROMED systém

​​

    Evropsko-středomořská pravidla původu „EUROMED"​

Pravidla původu v rámci systému evropsko-středomořské zóny kumulace původu spočívají zejména v zavedení možnosti uplatňovat diagonální kumulaci původu. Tzn., že materiály použité při výrobě pocházející ze země, s níž je dle systému EUROMED povolena kumulace, jsou pokládány za původní. Dále je umožněno, aby materiál byl přepracován v zemích, se kterými je umožněna kumulace, aniž by hotový výrobek ztratil svůj preferenční původ nebo při reexportu potvrzovat původ v zemích (výměna osvědčení), se kterými je umožněna kumulace. Tím bude umožněn volný obchod s větším využitím preferenčního zacházení při dovozu zboží do EU, ale i při vývozu z EU do zemí zapojených do systému.

 

Seznam všech zemí, u kterých by mělo dojít k zapojení do systému EUROMED:

  Alžírsko (DZ), Egypt (EG), EU, Evropský hospodářský prostor (EEA), Faerské ostrovy (FO), Island (IS), Izrael (IL), Jordánsko (JO), Libanon (LB), Maroko (MA), Norsko (NO), Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy (Palestina - PS), Sýrie (SY), Švýcarsko - včetně Lichtenštejnska (CH), Tunisko (TN) a Turecko (TR)

Důležitou podmínkou pro využití systému EUROMED je, že země musí mít mezi sebou podepsané dohody se shodnými pravidly původu.

Materiály pocházející ze zemí, které se zemí konečné výroby a zemí určení nemají uzavřenu mezi sebou příslušnou dohodu, jsou považovány za nepůvodní.

 

Kumulace původu v rámci systému EUROMED může být uplatňována až po splnění následujících podmínek:

  • mezi zeměmi zapojenými do procesu získání statusu původu bude uzavřena preferenční dohoda se shodnými pravidly původu (doposud jsou v preferenčních dohodách rozdíly).
  • uzavření této preferenční dohody musí být zveřejněno v Úředním věstníku Společenství (řada „C“), od tohoto data pak může být kumulace uplatňována.​​​​​​​​​
Skočit na začátek stránky