CZ EN Translate
Menu

Formuláře a žádosti

​Zde jsou uvedeny formuláře a žádosti (i ke stažení), které slouží pro podání žádosti o závaznou informaci o původu, o povolení zjednodušeného postupu při potvrzování původu zboží (schválený vývozce) a o registraci vývozce v rámci systému REX.
Registrovaný vývozce - systém REX
Závazná informace o původu zboží
​Na základě zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, v platném znění je dle § 9 odst. 1 kompetentním celním úřadem pro vydávání, rušení a prohlašování za neplatné závazných informací o původu zboží (ZIPZ) Celní úřad pro Olomoucký kraj.

Žádost o ZIPZ se podává formou elektronického formuláře (viz Formuláře a žádosti ZIPZ, nebo Formuláře online) nebo písemně u místně příslušného orgánu pro řízení o vydání ZIPZ v České republice, jehož adresa je:

      Celní úřad pro Olomoucký kraj

      Blanická 19

      772 71 Olomouc

      kód datové schránky: utenz4d

Za písemně podanou žádost o ZIPZ se považuje:

  • žádost v tištěné formě podaná osobně na podatelně celního úřadu nebo zaslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • žádost zaslaná datovou schránkou,
  • žádost zaslaná e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (k e-mailu musí být připojen certifikát nebo uveden poskytovatel certifikačních služeb).
Skočit na začátek stránky