CZ EN Translate
Menu

Nepreferenční původ zboží od 1. 5. 2016

​Nepreferenční původ zboží se zabývá otázkou, ze které země zboží pochází, a to podle nepreferenčních pravidel původu. Ta jsou v současné době autonomní (jednostrannou) záležitostí příslušných zemí, tzn. nejsou podložena žádnou smlouvou nebo dohodou, ale jsou stanovena národními předpisy. Na základě nepreferenčního původu zboží nelze při dovozu do EU uplatňovat preferenční sazební opatření, nicméně jeho význam je převážně při uplatňování různých zákazů a omezení, antidumpingových cel, apod. používaných při dovozu zboží do EU.

Nepreferenční původ je od 1. 5. 2016 upraven dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (Celní kodex Unie – UCC), Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Delegovaný akt - DA) a Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (Implementovaný akt - IA).

  
  
  
  
NPPZ-DA-15-2446.pdfNPPZ-DA-15-2446Nepreferenční původ DA - pravidla původu861 KB
NPPZ-DA-15-2446-priloha-22-01.pdfNPPZ-DA-15-2446-priloha-22-01Příloha 22-01 DA: Úvodní poznámky a seznam podstatného zpracování nebo opracování, která udělují nepreferenční původ1032 KB
NPPZ-IA-15-2447.pdfNPPZ-IA-15-2447Nepreferenční původ IA - zvláštní nepreferenční dovozní režimy131 KB
NPPZ-IA-15-2447-priloha-22-14.pdfNPPZ-IA-15-2447-priloha-22-14Příloha 22-14 IA: Osvědčení o původu zboží pro určité produkty, na něž se vztahují zvláštní nepreferenční dovozní režimy131 KB
NPPZ-UCC-13-952.pdfNPPZ-UCC-13-952Nepreferenční původ (UCC)74 KB
Skočit na začátek stránky