CZ EN Translate
Menu

Preferenční předpisy a dohody

​Pod jednotlivými názvy zemí jsou uvedena vlastní znění pravidel původu zboží, včetně jejich příloh.
zpět na přehled zemí​​
  
  
Popis
  
Afri_PRILOHA_I.pdfAfri_PRILOHA_I
PŘÍLOHA I: Úvodní poznámky k seznamu v příloze II
65 KB
Afri_PRILOHA_II.pdfAfri_PRILOHA_II
PŘÍLOHA II: Seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu
498 KB
Afri_PRILOHA_IIa.pdfAfri_PRILOHA_IIa
PŘÍLOHA IIa: Odchylky od seznamu opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu
56 KB
Afri_PRILOHA_III.pdfAfri_PRILOHA_III
PŘÍLOHA III: Formulář průvodního osvědčení
465 KB
Afri_PRILOHA_IV.pdfAfri_PRILOHA_IV
PŘÍLOHA IV: Prohlášení na faktuře
451 KB
Afri_PRILOHA_IX.pdfAfri_PRILOHA_IX
PŘÍLOHA IX: Zámořské země a území
38 KB
Afri_PRILOHA_V_A.pdfAfri_PRILOHA_V_A
PŘÍLOHA V A: Prohlášení dodavatele pro produkty se statusem preferenčního původu
40 KB
Afri_PRILOHA_V_B.pdfAfri_PRILOHA_V_B
PŘÍLOHA V B: PŘÍLOHA V A: Prohlášení dodavatele pro produkty bez statusu preferenčního původu
43 KB
Afri_PRILOHA_VI.pdfAfri_PRILOHA_VI
PŘÍLOHA VI: Osvědčení údajů
314 KB
Afri_PRILOHA_VII.pdfAfri_PRILOHA_VII
PŘÍLOHA VII: Formulář žádosti o odchylku
44 KB
Afri_PRILOHA_VIII.pdfAfri_PRILOHA_VIII
PŘÍLOHA VIII: Sousední rozvojové země
32 KB
Afri_PRILOHA_X.pdfAfri_PRILOHA_X
PŘÍLOHA X: Produkty, na které se ustanovení o kumulaci podle článků 3 a 4 vztahují po 1. říjnu 2015 a na které se nevztahují ustanovení článku 5
46 KB
Afri_PRILOHA_XI.pdfAfri_PRILOHA_XI
PŘÍLOHA XI: Ostatní státy AKT
36 KB
Afri_PRILOHA_XII.pdfAfri_PRILOHA_XII
PŘÍLOHA XII: Produkty pocházející z Jihoafrické republiky vyňaté z kumulace podle článku 4
62 KB
Afri_PRILOHA_XIII.pdfAfri_PRILOHA_XIII
PŘÍLOHA XIII: Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci 2009
62 KB
Afri_PROTOKOL 1.pdfAfri_PROTOKOL 1
PROTOKOL 1: Definice pojmu "původní produkty" či "produkty pocházející z" a metod správní spolupráce
168 KB
Afri_SPOLECNE PROHLASENI.pdfAfri_SPOLECNE PROHLASENI
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ o Andorrském knížectví
31 KB
Skočit na začátek stránky