CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Nahrazení nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 (MAR) poskytující preferenční režim některým státům Afriky, Karibiku a Pacifiku novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 od 28. 7. 2016

Nahrazení nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 (MAR) poskytující preferenční režim některým státům Afriky, Karibiku a Pacifiku novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 od 28. 7. 2016

        Dne 8. července 2016 bylo v Úředním věstníku EU č. L 185 zveřejněno „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)".

        Původní nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, které bylo již několikrát podstatně změněno je s ohledem na zajištění transparentnosti nahrazeno novým přepracovaným zněním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 (dále jen „nařízení"), kterým se nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 zrušuje.

        Součástí nařízení je rovněž Příloha II - Pravidla původu - týkající se definice pojmu „původní produkty" a způsoby správní spolupráce. Příloha II stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v dané zemi, a tím dle nařízení nárok na preferenční zacházení v EU. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu.

        Příloha II nařízení je publikována na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedené nařízení se použije od 28. července 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 15.07.2016

Skočit na začátek stránky