CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

        Dne 15. prosince 2016 bylo v Úředním věstníku EU č. L 340 zveřejněno „Oznámení o prozatímním provádění prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé".

        Dle uvedeného oznámení se Dohoda v obchodě mezi Evropskou unii a Ghanou prozatímně provádí od 15. prosince 2016.

        Vlastní Prozatímní dohoda byla publikována v Úředním věstníku EU č. L 287 dne 21. října 2016.

        Dohoda upravuje oboustranně preferenční obchodní vztahy mezi Evropským společenstvím a Ghanou. Pro účely této dohody se použijí pravidla původu zboží, která platila ke dni 1. ledna 2008 na území smluvních stran. K 1. lednu 2008 na území smluvních stran platila a jsou platná pravidla původu zboží dle nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, nyní dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT). V pravidlech původu zboží je stanoveno, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Ghaně, rovněž upravují způsob prokázání preferenčního původu zboží, a tím dle této Dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu.

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 16.12.2016

Skočit na začátek stránky