CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Oznámení o vstupu v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé

Oznámení o vstupu v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé

        Dne 24. března 2016 byla v Úředním věstníku EU č. L 78 zveřejněna „Informace o vstupu v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé" (dále jen „Dohoda").

        Dle uvedené informace se Dohoda, včetně Protokolu III o pojmu „původní produkty", bude v obchodě s Kosovem uplatňovat od 1. dubna 2016. Vlastní Dohoda byla zveřejněna dne 16. března 2016 v Úředním věstníku EU č. L 71.

        Součástí Dohody je rovněž Protokol III - o pojmu „původní produkty", který stanovuje, že pro účely provádění Dohody se použijí Dodatek I a příslušná ustanovení Dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „Úmluva") publikované v Úředním věstníku EU č. L 54/2013.

        Dodatek I Definice pojmu „původní produkty" a metody správní spolupráce a Dodatek II Zvláštní ustanovení odchylující se od dodatku I Úmluvy stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Kosovu, a tím dle Dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu, tedy jak v EU, tak i Kosovu. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu zboží.

        Vlastní Dodatek I a Dodatek II Úmluvy jsou publikovány na internetových stránkách původu zboží celní správy.

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 24.03.2016

Skočit na začátek stránky