CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Osvobození od správního poplatku při dodatečném vydávání osvědčení o původu zboží (EUR. 1 nebo EUR-MED) a osvědčení o celním statusu zboží (A.TR)

Osvobození od správního poplatku při dodatečném vydávání osvědčení o původu zboží (EUR. 1 nebo EUR-MED) a osvědčení o celním statusu zboží (A.TR)

        Dne 29. července 2016 byl ve Sbírce předpisů ČR částka 95/2016 Sb. zveřejněn „Zákon č. 243/2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona" (dále jen „zákon").

        Součástí tohoto zákona je část třicátá osmá, čl. XXXIX, která se týká změny zákona o správních poplatcích. V tomto článku odst. 3 je stanovena změna v položce 123 zákona o správních poplatcích, která zní:

"Osvobození

        Od poplatku je osvobozeno dodatečné vydání osvědčení o původu zboží (EUR. 1 nebo EUR-MED) a osvědčení o celním statusu zboží (A.TR) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a přímo použitelné mezinárodní smlouvy uzavřené Evropskou unií v oblasti výkonu dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad zbožím, které vstupuje na území Evropské unie nebo jej opouští.".

        Tato změna zavádí osvobození od správního poplatku při dodatečném vydávání osvědčení o původu zboží (EUR. 1 nebo EUR-MED) a osvědčení o celním statusu zboží (A.TR).

        Uvedený zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, to je 29. července 2016.

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 29.07.2016

Skočit na začátek stránky