CZ EN Translate
Menu

Upřesnění k aplikaci čl. 19 odst. 5 pravidel původu zboží k obchodní dohodě EU-Kanada (CETA)

        Čl. 19 odst. 5 pravidel původu zboží CETA stanovuje, že „Celní orgán strany dovozu může povolit, aby prohlášení o původu bylo použito pro více zásilek identických původních produktů, jež se uskuteční během období ne delšího než 12 měsíců, jak v daném prohlášení stanoví vývozce." Toto ustanovení EU není v současné době schopna uplatňovat bez další úpravy legislativy EU. Kanadská strana je připravena toto ustanovení aplikovat.

        Tzn., že:

  • při dovozu zboží z Kanady do EU, aby bylo možné uplatnit preferenční zacházení, musí kanadští vývozci vystavovat důkaz původu „prohlášení o původu" na každou zásilku. Uvedení časového rozpětí v „prohlášení o původu" neznamená, že jej nelze akceptovat, ale týká se pouze první zásilky.
  • při vývozu zboží z EU do Kanady můžou evropskounijní vývozci využívat ustanovení čl. 19 odst. 5 pravidel původu zboží CETA a vystavovat jeden důkaz původu „prohlášení o původu" pro více zásilek identických původních produktů odesílaných až po dobu 12 měsíců, jak stanoví vývozce v prohlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 19.09.2017

Skočit na začátek stránky