CZ EN Translate
Menu

Oznámení o prozatímním provádění obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA)

        Dne 16. září 2017 bylo v Úředním věstníku EU č. L 238 zveřejněno „Oznámení o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé" (dále jen „Dohoda CETA").

        Dle uvedeného oznámení se Dohoda CETA, včetně Protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu (dále jen „pravidla původu zboží"), bude v obchodě s Kanadou prozatímně provádět od 21. září 2017.

        Dohoda CETA upravuje oboustranně preferenční obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou, tedy nárok na preferenční zacházení (nulovou nebo sníženou celní sazbu) u zboží v zemi dovozu. Součástí Dohody CETA jsou rovněž pravidla původu zboží.

        Pravidla původu zboží stanovují, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo v Kanadě, a tím dle Dohody CETA nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu, tedy jak v EU, tak i Kanadě. Rovněž pravidla původu zboží upravují způsob prokázání preferenčního původu formou „Prohlášení o původu". Při prokazování preferenčního původu zboží budou vývozci v Evropské unii využívat Systém REX s použitím tzv. „registrovaného vývozce" a vývozci v Kanadě do „Prohlášení o původu" budou uvádět podnikatelské číslo (Business Number).

        Vlastní Dohoda CETA byla zveřejněna dne 14. ledna 2017 v Úředním věstníku EU č. L 11. Pravidla původu zboží vztahující se k této Dohodě CETA jsou publikována na internetových stránkách původu zboží celní správy.

        Bližší informace k pravidlům původu zboží CETA najdete na internetových stránkách původu zboží celní správy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 18.09.2017

Skočit na začátek stránky