CZ EN Translate
Menu

Aktualizace informace k obchodní dohodě EU-Kanada (CETA)

        Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (dále jen „CETA"), která byla publikována v Úředním věstníku EU č. L 11/2017, se zatím ještě neuplatňuje.

        Datum, od kterého bude CETA prozatímně prováděna, bude zveřejněn v aktuální době v Úředním věstníku Evropské unie. Předpokládaný termín zahájení prozatímního provádění CETA zatím není znám.

        Pro opětovné upřesnění:

  • Prokázání preferenčního původu v rámci pravidel původu zboží CETA bude pouze formou „Prohlášení o původu" a použití Systému REX, kdy vývozci v Evropské unii budou využívat institut registrovaného vývozce.
  • Vývozci si o registrovaného vývozce můžou požádat ještě před vstupem CETA v platnost. V případě, že vývozce již je v systému REX registrován, nemusí se pro využití v rámci CETA znovu registrovat.
  • Preferenční zacházení bude možné uplatnit na zboží, které bude propuštěné do volného oběhu po datu vstupu CETA v platnost a bude předložen důkaz původu vystavený po datu vstupu CETA v platnost.

        Vlastní pravidla původu zboží jsou publikována na internetových stránkách původu zboží celní správy.

        Bližší informace k Systému REX najdete na internetových stránkách původu zboží celní správy.

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 03.07.2017

Skočit na začátek stránky